Texel, een eiland met mogelijkheden
Texel, een eiland met mogelijkheden
Texel, een eiland met mogelijkheden
Winter op Texel

STIFTexel, hoe werkt het?

Aanvragen indienen bij STIFTexel

Nieuwe aanvragen;
Tranche 2019 staat open
tot 1 juni

Initiatiefnemers die een beroep op STIFTexel willen doen moeten een aanvraagformulier invullen en indienen.

Zij dienen daarbij rekening te houden met het bijdragereglement (lees ook de investeringsstrategie) waarin de criteria zijn aangegeven.

Het bestuur verzamelt de aanvragen gedurende een bepaalde periode, stelt vast of ze ontvankelijk zijn en of ze voldoen aan de criteria. Soms zal het nodig zijn om over de levensvatbaarheid van voorgedragen projecten deskundig advies in te winnen.

Tenslotte wordt de gevraagde bijdrage geheel of gedeeltelijk toegewezen dan wel afgewezen. Naast bijdragen zijn ook leningen denkbaar.

Voorgedragen projecten worden vooral beoordeeld op haalbaarheid en wenselijkheid. Het tijdstip van indienen speelt geen rol.