Oprichting STIFTexel

oprichting StifTexel en ondertekening op 2 december 2009.

Bestuur 2011

Van links naar rechts het stichtingsbestuur van StifTexel: Harry de Graaf (secretaris), Jaap Hoogendoorn (penningmeester) en Hans Schipper (voorzitter). In het midden notaris Jan Dogger en daarnaast de klankbordgroep: Nel Eelman en Iwan Groothuis. (op de foto ontbreken Bart Robbers en Cees de Waal)